The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kết thúc giai đoạn nộp bản đăng kí FGHA

Đưa lên bởi: admin | 23/06/2011 | 3836 lượt xem

Ban Tổ chức rất vui mừng thông báo có 15 Đề tài của cá nhân và tập thể HS trường ta đã đăng kí tham gia FGHA.

 Xin hoan nghênh tinh thần, ý thức cũng như tình cảm của amsers và các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô hướng dẫn các em HS làm Đề tài. Tiếp theo Ban Tổ chức sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho các HS có Đề tài dự thi, các Lớp trưởng, Bí thư ĐTNCSHCM và Chi đội trưởng ĐTNTPHCM của các lớp khối 6, 7, 8 và 10, 11 năm học 2010-2011.

Lịch tập huấn sẽ thông báo cụ thể sau.

Ban tổ chức

Đọc nhiều nhất

Đăng bởi: Anhnh | 05/01 | 35,181 lượt xem
Đăng bởi: admin | 10/07 | 28,556 lượt xem
Đăng bởi: admin | 26/06 | 25,634 lượt xem
Đăng bởi: admin | 09/07 | 22,171 lượt xem
Đăng bởi: admin | 17/06 | 20,506 lượt xem