The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Đưa lên bởi: webams | 14/01/2019 | 3262 lượt xem

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019), Ban biên tập Ams wide web xin trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tới bạn đọc theo link dưới đây: