The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các sơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở giáo dục đào tạo Hà Nội năm 2012

Đưa lên bởi: admin | 26/09/2012 | 2561 lượt xem

Để tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hà Nội năm 2012, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng niêm yết công khai Thông báo số 8595/TB-SGD&ĐT ngày 12/9/2012 của Sở GD&ĐT tại đơn vị và thực hiện các quy trình tuyển dụng viên chức theo công văn hướng dẫn số 8596/ SGD&ĐT-TCCB ngày 12/9/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc năm 2012 (trong file đính kèm).

Tải file đính kèm tại đây.

(SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO)