The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hình học 11 - Tập hợp hình chiếu của một điểm cố định trên đường thẳng di động

Đưa lên bởi: longcv | 01/05/2012 | 4230 lượt xem

Mời các thầy cô giáo và các bạn xem bài giảng tại đây

Ví dụ mẫu câu a)

 

http://www.youtube.com/watch?v=fesHwElGxsk&feature=colike

Ví dụ mẫu câu b) 

Phần mềm sử dụng trong bài toán tìm tập hợp điểm trong không gian: Cabri 3D


 

                                Cai Việt Long