The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đưa lên bởi: webams | 19/12/2018 | 1270 lượt xem

Trong không khí vui tươi chuẩn bị chào đón năm mới 2019,  Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tiến hành Lễ tổng kết công tác Đảng năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

Tham dự buổi lễ, ngoài sự có mặt của các Đảng viên trong toàn Đảng bộ còn có các đồng chí trong liên tịch nhà trường, các quần chúng ưu tú.

Mở đầu Lễ tổng kết là báo cáo thực hiện công tác Đảng năm 2018 do đồng chí Nguyễn Đình Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Bản báo cáo đã tổng kết ngăn gọn những thành tích nổi bật trong công tác của Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam:

Trong năm 2018 Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo các chi bộ Đảng thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ ; quy chế hoạt động của chi bộ Đảng; hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quy trình sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  nhiệm kỳ 2015-2020.

Về công tác phát triển, xây dựng Đảng, Đảng bộ đã rất quan tâm và coi trọng bồi dưỡng các quần chúng, đặc biệt là cán bộ giáo viên trẻ, giới thiệu được nhiều đối tượng đi học bồi dưỡng kết nạp Đảng do quận ủy tổ chức.

Đảng Ủy đã và đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 296-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục 2015-2020; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 9-NQ/TW hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết của Đảng uỷ về công tác tổ chức và cán bộ.

Đảng bộ nhà trường thường xuyên xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ với các Vụ, Viện, Phòng, Ban như: Vụ Quan hệ Quốc tế, Ban Khoa giáo Trung ương, v.v... mời  báo cáo viên đến quán triệt, phổ biến tinh thần cơ bản của các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên hoặc nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề liên quan trực tiếp tới công tác của nhà trường. Những buổi nói chuyện đó đã thu hút được toàn thể Đảng viên, cán bộ giáo viên hưởng ứng nhiệt tình đó là những buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng bổ ích, qua đó tinh thần công tác của Đảng viên được nâng cao.

Đảng bộ đã tổ chức tốt các buổi sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục tư tưởng và các chuyên đề bảo đảm kịp thời nghiêm túc và đạt hiệu quả cao như : Kế hoạch số 21-KH/UBKT ngày 20/9/2011 thực hiện nội dung số 7 Chương trình số 04-CTr/QU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác

Đảng Bộ nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt ở các Chi bộ định kì hàng tháng, mỗi  đảng viên đều tích cực, nhiệt tình tiếp thu và lĩnh hội các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đảng bộ đã thực hiện việc kiểm tra các Chi bộ, Đảng viên theo quy định; tại các cuộc họp từ Chi bộ đến Đảng bộ đều có nhận xét về Đảng viên.Trước một hiện tượng, sự việc nào đó có liên quan tới Đảng viên, Cấp ủy đều tiến hành kiểm tra, tìm hiểu để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp giải quyết kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở, không để kéo dài. Nhờ đó mà uy tín của Đảng bộ luôn được giữ vững. Năm 2018, Đảng bộ đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú, Đảng bộ đang quan tâm bồi dưỡng 4 Đảng viên dự bị để trong thời gian tới có thể chuyển Đảng chính thức cho các đồng chí Đảng viên dự bi, Đảng bộ tiếp tục giới thiệu 11 đồng chí quần chúng ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng cảm tình Đảng do Quận uỷ tổ chức .

Cùng với công tác tuyên truyền giáo dục, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, trong cán bộ Đảng viên, giáo viên và học sinh trong toàn trường,vẫn thường xuyên được tiếp tục đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ Đảng, nhờ đó tình hình tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh trong trường được nắm bắt khá kịp thời, giúp Nhà trường, đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp để giải quyết các vấn đề trong công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, công tác giảng dạy và học tập.

Trong năm 2018 vừa qua, công tác tư tưởng trong toàn trường đã đạt được những kết quả tốt, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tư tưởng chính trị. Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh trong toàn trường luôn đoàn kết nhất trí cùng với Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm hoc với nhiều thành tích cao.  

Đảng Ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ Đảng lãnh đạo trong toàn trường, giám sát các tổ chức trong nhà trường, chỉ đạo BCH Công đoàn  làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên - nhân viên (CBGV-NV) để tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần thực hiện nhiệm vụ của Ngành “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và kế hoạch phối hợp công tác giữa ban giám đốc sở GDĐT và ban thường vụ Công đoàn GDHN tới 100% thành viên Công đoàn; tổ chức, vận động CBGV- NV thực hiện tốt các phong trào thi đua; các cuộc vận động của Ngành, quận ủy của Đảng bộ nhà trường phát động góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của Ngành; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn Vững mạnh.

Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên, học sinh về đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật. tập trung thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo lời Bác.

Đảng Ủy chỉ đạo các chi bộ Đảng trong toàn trường  tập trung triển khai tốt chương trình, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch công tác  năm 2018, quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, triển khai tốt các chuyên đề của  Quận ủy Cầu Giấy,

Đổi mới trong việc tổ chức thi và kiểm tra, chỉ đạo BGH tiếp tục nghiên cứu để cải tiến việc tổ chức các kỳ thi đạt chất lượng giáo dục cao hơn nữa nhằm triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi các cấp: Quận, Thành phố, Quốc gia và Quốc tế được theo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất; đào tạo chương trình song bằng cho học sinh lớp 6, lớp 10 theo chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo BGH cùng các bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ chủ nhiệm định kỳ, đặc biệt là với các giáo viên trẻ, yêu cầu tất cả các giáo viên trong nhà trường có đầy đủ các hồ sơ chuyên môn.

Thực hiện tốt cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, nhạy bén đấu tranh với những quan điểm sai trái, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh cơ hội, thực dụng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ Đảng thực hiện và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước, của ngành, trọng tâm là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động xây dựng đạo đức nhà giáo.

Đảng ủy  thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ Đảng tổ chức cho các đồng chí đảng viên trong các chi bộ Đảng chỉ đạo, tham gia tích cực vào các hoạt động của các tổ chức đoàn thể Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Công đoàn nhà trường.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

     Trong  năm 2018 đã tổ chức cho các Đội viên ĐTNTPHCM tích cực  tham gia các hoạt động chung của Quận, Thành phố , các  cuộc thi “Tìm hiểu phòng chống ma túy”; cuộc thi “ Dịch vụ công trực tuyến” ; cuộc thi “An toàn giao thông thủ đô”, cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng”, cuộc thi Quốc phòng an ninh…; Festival Xuân; Gói bánh chưng Tết; thi vẽ tranh ngày 8/3; Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khối 6,7; Thực hiện hoạt động “Kế hoạch nhỏ lần 2”; chương trình từ thiện ủng hộ cho học sinh vùng cao, vùng lũ.Tổ chức tốt Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 9.

 Công tác Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh:

      Trong năm 2018 kết nạp thêm các thành viên khối 10 vào tổ chức Đoàn TNCS-HCM; tổ chức đại hội Chi đoàn mẫu và tiến hành kết nạp Đoàn cho quần chúng ưu tú tại chi đoàn của các lớp; tham gia chương trình từ thiện tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: Bệnh viện Việt Nam – Cu ba; bệnh viện 108; bệnh viên 354. Tổ chức chương trình từ thiện ủng hộ cho học sinh vùng cao; học sinh và các hộ dân vùng lũ ; chương trình kĩ năng sống định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 11. Trong năm 2018, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tích cực đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Đoàn, chấp hành đúng theo thời gian và kế hoạch mà Nhà trường đề ra, tuân thủ và cố gắng tham gia các hoạt động do Quận đoàn phát động.

 Công tác công đoàn: 

      Trong  năm 2018 đã tổ chức thành công Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày Nhà  giáo Việt Nam 20/11; tổ chức chương trình từ thiện tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội; một số trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo, khuyết tật…

 Công tác chuyên môn:

     Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện những kế hoạch hành động mà các kỳ đại hội Cán bộ viên chức, Đại hội Đoàn TN trong nhà trường đã đề ra từ đầu năm học

Kết quả các kì thi giáo viên và học sinh giỏi

* Thi giáo viên giỏi cấp THPT

+ Nhà giáo Trần Thị An đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Vật lý cấp thành phố, giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Vật lý cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy.

+ Nhà giáo Trương Nam Phương đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Toán cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy.

+ Nhà giáo Đặng Huyền Trang đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy.

     + Nhà giáo Đào Nguyễn Thu Hà đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Hóa học cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy.

+ Nhà giáo Nguyễn Văn Định đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn GDQP cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy.

+ Nhà giáo Nguyễn Văn Quảng đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Công Nghệ cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy.

* Thi giáo viên giỏi cấp THCS

+ Nhà giáo Vũ Hồng Nhung đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Văn cấp Quận và đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi môn Văn cấp Thành phố

* Các kỳ thi học sinh giỏi THPT:

- Kỳ thi HSG thành phố vòng I:

Kết quả vòng 1 trường đã đạt 290 giải thành phố , trong đó có: 32 giải Nhất, 116  giải Nhì, 82 giải Ba, 60 giải khuyến khích. Đặc biệt môn Tiếng Anh đạt 9 giải Nhất, môn Toán 4 giải Nhất, môn Lý 4 giải Nhất, môn Hóa học 3 giải Nhất, môn Tin học 3 giải Nhất.

     - Kì thi khoa học kỹ thuật  INTEL ISEF cấp Thành phố: đạt 10 giải (trong đó có 03 giải Nhất chung cuộc,  4 giải Nhì chung cuộc, 3 giải Ba chung cuộc, 7 đề tài được tham dự thi cấp Quốc gia)

 - Kỳ thi học sinh giỏi thành phố vòng II:

Trường có 108 học sinh được tiếp tục tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

* Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia:

- Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT các môn văn hóa

Toàn trường đạt 79 giải trong đó có 9 giải Nhất 27 giải Nhì, 26 giải Ba và 17 giải KK. Có 2 HS được dự thi Vật lý QT và Toán QT

- Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT ISEF: Trường đã đạt 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư.

     - Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng HOMC bảng B (trong nước): 13 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng

     - Kỳ thi HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ môn Toán đạt 5 Huy chương bạc, môn Tin đạt 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng

* Các kỳ thi Quốc tế:

- Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á – AphO 2018, Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế: em Trần Đức Huy lớp 12 L1 đạt Huy chương Vàng đứng đầu đoàn Việt nam

- Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế em Phan Minh Đức lớp 11 Toán 1 đạt Huy chương Bạc

- Thi Vật lý thiên văn và Thiên văn học Quốc tế lần thứ 11 tại Thái Lan: Đạt 2 Huy chương Bạc, 2 giải Khuyến khích

- Thi Vật lý thiên văn và Thiên văn học Quốc tế lần thứ 12 tại Trung Quốc: Đạt 1Huy chương Vàng, 1 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng

- Thi Khoa học trẻ Quốc tế (IJSO): Đạt 4 Huy chương  Vàng, 2 Huy chương Bạc

- Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng HOMC bảng A (quốc tế): Đây là lần đầu tiên Việt Nam mời 9 quốc gia tham dự với quy mô lớn. Đội tuyển trường tham dự ở hai lứa tuổi Junior và Senior đã đạt 4 Huy chương Vàng , 5 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

- Thi Toán học trẻ Quốc tế IMC tại Ấn Độ: 3 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng, 2 giải Khuyến Khích, 6 cúp Đồng Đội trong đó có 1 cúp Vô địch.

- Thi Toán học trẻ Quốc tế IMC tại Bungaria: 5 Huy chương Vàng , 3 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng, 11 giải Khuyến Khích, 12 cúp Vô địch trong đó có 1 cúp siêu vô địch

- Thi Toán học và Khoa học trẻ Quốc tế IMSO: Đạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng

- Thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương APMOPS: 3 giải Bạch Kim, 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng

* Các kỳ thi học sinh giỏi THCS:

    - Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận lớp 9: 146 giải (trong đó 16 giải Nhất, 36 giải Nhì, 53 giải Ba, 41 giải khuyến khích). Các môn có học sinh đạt giải Nhất là : Toán, Lý, Hóa,  Tin và Khoa học. Đặc biệt tuyên dương ĐT Toán được 5 giải Nhất; ĐT Tin, Hóa và Khoa học, mỗi đội đạt 3 giải Nhất, trong đó ĐT Tin có 8 học sinh dự thi đã được cả 8 giải.

    -  Kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố lớp 9: Đạt 18 giải Nhất, 43 giải Nhì, 27 giải Ba, 14 giải Khuyến khích

      Kết quả khen thưởng cuối năm:

- Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Chi bộ Lý Hóa

- Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Chi bộ Văn  - Lịch sử - Thư viện, Chi bộ Địa lý – GDCD, Chi bộ Ngoại ngữ - Sinh - Thể, Chi bộ Toán - Tin

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15 đồng chí

Tiếp theo là phần tuyên dương khen thưởng Chi bộ và các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hòa chung niềm vui với toàn Đảng bộ về những thành tích xuất sắc trong năm 2018 là niềm vinh dự khi được nhận những tấm Thẻ Đảng viên của các đồng chí Đảng viên mới:

Chúc Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bước sang năm mới 2019 với nhiều thành tích xuất sắc. Chúc các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người.