The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2020-2021

Đưa lên bởi: webams | 21/05/2020 | 28292 lượt xem

Kính mời Cha mẹ học sinh và các em học sinh theo dõi hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam của Sở GDĐT năm học 2020-2021 như sau:

Công văn Số: 1523/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam