The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hướng dẫn tổ chức thi kỹ năng CNTT dành cho giáo viên năm học 2014-2015

Đưa lên bởi: nhungvh | 13/01/2015 | 1705 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 10164/KH-SGD&ĐT ngày 03/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ III, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 11786/SGD&ĐT-KHCN ngày 25/12/2014

Mỗi Phòng GD&ĐT; mỗi cụm trường THPT; khối trường chuyên biệt và các trường mầm non trực thuộc Sở; khối các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN); khối các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX); khối các Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp (TTGDKTTH) thành lập một Hội đồng thi cấp cơ sở.

NỘI DUNG THI

1. Phần thi kỹ năng CNTT dành cho giáo viên Tin học: Thí sinh dùng các phần mềm có sẵn đã được cài đặt trên máy tính của phòng thi hoặc cài đặt thêm những phần mềm cần thiết để xử lý các tư liệu cần thiết trên Internet thành các đoạn bài giảng Elearning theo yêu cầu của đề thi. Thí sinh có trách nhiệm lưu bài thi của mình trên máy tính.

2. Phần thi kỹ năng CNTT dành cho giáo viên Ngoại ngữ: Thí sinh dùng các phần mềm có sẵn đã được cài đặt trên máy tính của phòng thi hoặc cài đặt thêm những phần mềm cần thiết để xử lý các tư liệu trong đĩa CD (được giám thị phát kèm theo đề thi) thành các bài giảng môn ngoại ngữ hoàn chỉnh. Thí sinh có trách nhiệm lưu bài thi của mình trên máy tính.

3. Phần thi kỹ năng CNTT dành cho giáo viên không chuyên tin: Thí sinh dùng phần mềm thiết kế bài giảng violet đã cài đặt sẵn trên máy tính để xử lý các tư liệu trong đĩa CD (được giám thị phát kèm theo đề thi) thành các đoạn bài giảng theo mẫu cho trước. Thí sinh có trách nhiệm lưu bài thi của mình trên máy tính.

4. Phần thi kỹ năng CNTT dành cho nhân viên: Thí sinh sử dụng phần mềm  Microsoft Office để thực hiện mẫu văn bản được trình bày sẵn theo yêu cầu của đề thi. Thí sinh có trách nhiệm lưu bài thi của mình trên máy tính.

Xin mời tải công văn 11786/SGD&ĐT-KHCN đính kèm

Theo hanoi.edu.vn