The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

HƯỚNG DẪN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Đưa lên bởi: webams | 05/01/2018 | 1595 lượt xem

Thực hiện Công văn số 6473/UBND-KGVX ngày 20/12/2017 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Thông báo số 300/TB-VP ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, tết năm 2018, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, như sau:

Nguồn tin: website Sở GD&ĐT HN