The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hà Nội quyết định bỏ môn thi thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10

Đưa lên bởi: webams | 20/04/2020 | 1552 lượt xem

Ngày 17-4-2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.