The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Giới thiệu Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Hà Nội - Amsterdam (13/09/2009)

Đưa lên bởi: admin | 08/05/2011 | 9096 lượt xem

Bắt đầu từ 14/06/2009 Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập trong hè và học tiếp trong cả năm học 2009 –2010 nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện phương pháp học tập cho các em học sinh.

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HÀ NỘI – AMSTERDAM

Giấy phép số: 017 cấp ngày 23/12/2008

Điện thoại: 043.8463096/25

*************************

THÔNG BÁO LỊCH HỌC

Bắt đầu từ 14/06/2009 Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập trong hè và học tiếp trong cả năm học 2009 –2010 nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện phương pháp học tập cho các em học sinh.

Các lớp sẽ do các Thầy, Cô giáo Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề trực tiếp giảng dạy.

Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày 06 – 06 – 2009

tại Trung tâm BDVH trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Chiều từ: 17h30 –18h30 (tất cả các ngày trong tuần)

Chủ Nhật: Sáng 7h30 – 9h30. Chiều từ: 16h15 –18h30 

Khối lớp

Môn học

Kí hiệu lớp

Ca học

Phòng học

Khai giảng

3 lên 4

Toán

4T1

CN ca 1 (7h45)

207

14/06

Văn

4V1

CN ca 2 (9h30)

207

14/06

Anh

4A1

Thứ 7 ca 5 (18h00)

207

20/06

4 lên 5

Toán

5T1

Thứ 4 ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h45)

202

14/06

Văn

5V1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & CN ca 5 (18h00)

202

14/06

Anh

5A1

Thứ 2 ca 5 (18h00) & Thứ 7 ca 5 (18h00)

202

15/06

5 lên 6

Toán

6T1

Thứ 6 ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h45)

206

10/07

Văn

6V1

Thứ 4 ca 5 (18h00) & CN ca 5 (18h00)

206

08/07

Anh

6A1

Thứ 3 ca 5 (18h00) & Thứ 5 ca 5 (18h00)

206

07/07

6 lên 7

Toán

7T1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & CN ca 1 (7h30)

203

14/06

Văn

7V1

Thứ 3 ca 5 (18h00) & CN ca 2 (9h15)

203

16/06

Anh

7A1

Thứ 4 ca 5 (18h00) & Thứ 6 ca 5 (18h00)

203

18/06

7L1

Thứ 2 ca 5 (18h00)

203

15/06

7 lên 8

Toán

8T1

Thứ 6 ca 5 (18h00) & CN ca 1 (7h30)

202

14/06

Văn

8V1

Thứ 3 ca 5 (18h00) & CN ca 2 (9h15)

202

14/06

Anh

8A1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & Thứ 7 ca 5 (18h00)

204

18/06

8L1

CN ca 4 (16h45)

204

14/06

Hóa

8H1

Thứ 2 ca 5 (18h00)

204

15/06

8 lên 9

Toán

9T1

Thứ 4 ca 5 (18h00) & CN ca 1 (7h30)

204

14/06

Văn

9V1

Thứ 3 ca 5 (18h00) & CN ca 2 (9h15)

205

14/06

Anh

9A1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & Thứ 7 ca 5 (18h00)

205

18/06

9L1

CN ca 4 (16h45)

203

14/06

Hóa

9H1

CN ca 5 (18h00)

203

14/06

9 lên 10

Toán

10T1

Thứ 6 ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h45)

205

10/07

Văn

10V1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & CN ca 5 (18h00)

302

09/07

Anh

10A1

Thứ 2 ca 5 (18h00) & Thứ 4 ca 5 (18h00)

205

06/07

10L1

Thứ 7 ca 5 (18h00)

302

11/07

Hóa

10H1

Thứ 3 ca 5 (18h00)

205

07/07

10 lên 11

Toán

11T1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & CN ca 2 (9h15)

303

14/06

Văn

11V1

Thứ 6 ca 5 (18h00) & CN ca 1 (7h30)

303

14/06

Anh

11A1

Thứ 2 ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h15)

302

14/06

11L1

Thứ 4 ca 5 (18h00) & Thứ 7 ca 5 (18h00)

303

17/06

Hóa

11H1

Thứ 3 ca 5 (18h00) & CN ca 5 (18h00)

303

16/06

 

LUYỆN THI CHUYÊN 

Khối lớp

Môn học

Kí hiệu lớp

Ca học

Phòng học

Khai giảng

8 lên 9

Toán

9Tc1

Thứ 2 ca 5 (18h00) & Thứ 7 ca 5 (18h00)

206

15/06

9Lc1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & CN ca 5 (18h00)

207

14/06

Hóa

9Hc1

Thứ 6 ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h15)

207

14/06

Anh

9Ac1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h15)

209

14/06