The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN - XÃ HỘI NHIỆM KÌ 2015 - 2017

Đưa lên bởi: nhungvh | 23/01 | 19483 lượt xem
 • Bí thư Đảng ủy nhà trường cùng các Đảng viên trong chi bộ văn - xã hội
 • Đại hội Chi bộ Văn - Xã hội nhiệm kì 2015 - 2017
 • Phút trang nghiêm, xúc động trong tiếng hát Quốc ca
 • Phút trang nghiêm, xúc động trong tiếng hát Quốc ca
 • Khai mạc đại hội: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
 • Thư kí đại hội
 • Đồng chí bí thư đọc báo cáo chính trị
 • Đoàn chủ tịch điều hành phần thảo luận
 • Trả lời các ý kiến tham luận, thảo luận
 • Đồng chí Kiều Tâm đọc báo cáo thẩm tra tư cách Đảng viên tham dự đại hội
 • Hòm phiếu
 • Ban kiểm phiếu làm việc
 • Ban chấp hành chi bộ nhiệm kì mới ra mắt , nhận nhiệm vụ
 • Thông qua nghị quyết và chương trình hành động của đại hội
 • Thông qua nghị quyết và chương trình hành động của đại hội
 • Thông qua nghị quyết và chương trình hành động của đại hội
 • Thông qua nghị quyết và chương trình hành động của đại hội
 • Chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng
 • Chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng
 • Chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng
 • Chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng