The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Dấu mốc trọng đại 88 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Đưa lên bởi: webams | 03/02/2018 | 3166 lượt xem

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

 

 Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam