The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Các đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia làm lễ dâng hương và thăm quan tại khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông - Ba Vì

Đưa lên bởi: webams | 05/01 | 21179 lượt xem
  • Các thầy cô giáo phụ trách đội tuyển thăm quan khu di tích Đá Chông K9
  • Đội tuyển Tiếng Anh tại khu di tích K9
  • Đội tuyển Hóa học tại khu di tích K9
  • Học sinh các đội tuyển thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Các đội tuyển thăm quan khu di tích Đá Chông K9