The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ cao?

Đưa lên bởi: hn-ams | 08/09/2013 | 1818 lượt xem

Theo lịch của nhiều trường, đến thời điểm này đã hết thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1). Thống kê của các trường, nhiều ngành nhận lượng hồ sơ lớn, dự kiến điểm trúng tuyển NV2 sẽ cao.

ĐH Tài chính- Marketing công bố có 200 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho 9 ngành từ ngày 20/08/2013 đến hết ngày 09/09/2013.

Như vậy, tính đến hôm nay đã hết thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển NV2 của trường. Theo thống kê đến thời điểm này, trường nhận được hơn 2.100 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành, gấp hơn 10 lần chỉ tiêu nhà trường cần tuyển. Trong đó nhiều ngành nhận được nhiều hồ sơ như ngành Quản trị nhà hàng, Tài chính công, Thuế, Tin học kế toán,…

Như vậy, ngành Quản trị nhà hàng có lượng hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 cao nhất, gấp 47 lần chỉ tiêu cần lấy. Các ngành khác cũng đều có lượng hồ sơ nhiều hơn hàng chục lần chỉ tiêu.

Số lượng hồ sơ xét tuyển vào ĐH Tài chính- Marketing theo chuyên ngành như sau:

Học viện Ngân hàng tuyển 30 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 khối D1 vào hệ đại học. Thống kê đến hết thời gian xét tuyển cho thấy, số lượng hồ sơ nộp xét tuyển nộp trực tiếp vào trường là 1.110 hồ sơ và qua đường bưu điện là 228 hồ sơ.

Như vậy, tổng số hồ sơ trường nhận được trong đợt xét tuyển đợt 1 là 1.328 hồ sơ, gấp hơn 40 lần chỉ tiêu cần lấy.

ĐH Ngân hàng TPHCM cũng thống kê số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 vào các ngành năm 2013.

Theo đó, đến thời điểm này trường đã nhận được 6.081 hồ sơ xét tuyển trong khi chỉ tiêu xét tuyển NV2 của trường là 760.

Hồ sơ xét tuyển vào các ngành chi tiết như sau:

Ngành tài chính ngân hàng: 1.681 hồ sơ;

Ngành quản trị kinh doanh:1.318 hồ sơ;

Ngành Kế toán: 1.187 hồ sơ;

Ngành hệ thống thông tin Quản lý: 257 hồ sơ;

Ngành Ngôn ngữ Anh: 1.359 hồ sơ;

Cao đẳng Tài chính ngân hàng: 279 hồ sơ.

Chỉ tiêu các ngành tuyển NV2 ĐH Ngân hàng TPHCM như sau:

ĐH Sài Gòn thống kê lượng hồ sơ nộp vào các ngành là 20.713. Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển vọng 2 của hệ đại học và cao đẳng của trường là 1.235. Số hồ sơ này đã gấp gần 20 lần chỉ tiêu.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thống kê, lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đến thời điểm này vào trường năm 2013 là 1.974 trên tổng số hơn 100 chỉ tiêu vào các ngành.

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam công bố chỉ tiêu xét tuyển Đại học, cao đẳng nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013 với 170 chỉ tiêu vào hai ngành Bác sĩ Y học cổ truyền và Cao đẳng điều dưỡng.

Theo thống kê của trường mới chỉ tính đến hết ngày 30/8 nhưng trường nhận được 551 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào ngành Bác sĩ Y học cổ truyền và 40 hồ sơ vào ngành Cao đẳng điều dưỡng.

ĐH Sư phạm Hà Nội thống kê đến hết ngày 5/9 nhận được 1.880 hồ sơ nộp xét tuyển NV2 vào trường

Theo đó, hệ đại học, trường chỉ xét tuyển Ngành Sư phạm Kỹ thuật, Sư phạm Kỹ thuật điện và Sư phạm Kỹ thuật điện tử tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu với điểm xét tuyển là 15 trở lên ở các khối A, A1.

Hệ cao đẳng, trường xét tuyển ngành Công nghệ thiết bị trường học với 60 chỉ tiêu, điểm xét tuyển bằng điểm sàn cao đẳng trở lên với các khối A, A1 và B.

ĐH Y khoa Vinh cập nhật lượng hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 đến hết ngày 6/9 là 2.684 hồ sơ, trong khi đó nhà trường chỉ xét tuyển 105 chỉ tiêu cho 7 ngành, mỗi ngành có 15 chỉ tiêu. Như vậy, tính trung bình, cứ 26 hồ sơ nộp xét tuyển NV2 mới chọn 1 thí sinh vào trường.

ĐH Cần Thơ thống kê số lượng hồ sơ đăng ký đến thời điểm này là 7.971. Số hồ sơ đã rút đến thời điểm hiện tại là 666; số hồ sơ còn lại là 6.305

Như vậy, số hồ sơ đăng ký đã gấp 6 lần chỉ tiêu cần tuyển nên dự báo cuộc đua vào NV2 của ĐH Cần Thơ cũng rất khó khăn.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành như sau:

(Theo Tienphong)