The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đưa lên bởi: webams | 09/12/2020 | 190 lượt xem

Ngày 9.12, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã chính thức diễn ra.

>> Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 Đoàn đại biểu. Trong số 2.020 đại biểu chính thức có: 133 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ là 118 đại biểu, chiếm 5,8%; trong đó, được phong tặng từ năm 2016 đến nay là 83 đại biểu.

Đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc được lựa chọn dự đại hội từ năm 2016 đến nay là 88 đại biểu, chiếm 4,4%. 73 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiếm 3,6%. 191 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,5%. 165 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành, nghề, các lĩnh vực: Thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, điển hình tiêu biểu trong hoạt động từ thiện xã hội, chiếm 8,2%. Đại hội có chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu trong đoàn viếng lăng Bác.

Hoạt động chính của Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 10.12 với phát biểu khai mạc của Thủ tướng; Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; Giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong ngày diễn ra phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trong ngày thứ 2 của đại hội, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng hợp

-----------

Một số hình ảnh tại Đại hội

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội

Đoàn đại biểu tại Lăng Bác

Nhà giáo Trần Thuỳ Dương, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường (thứ hai từ trái qua) cùng các đại biểu tại Lăng Bác

Đại hội diễn ra trong hai ngày 9 - 10/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 2.300 đại biểu chính thức