The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

A -  BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2012-2015

1. Ban chấp hành Công đoàn (Nhiệm kỳ 2012 – 2015)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ninh Thị Hạnh  Quyên 

Chủ tịch 

Phụ trách chung, và phụ trách trực tiếp 2 tổ công đoàn.

2

Nguyễn Minh Thủy

Phó chủ tịch

Phụ trách tài chính, thể thao, PT trực tiếp 2 tổ CĐ.

3

Đặng Thị Thu Hà

Uỷ viên

Phụ trách nữ công

 

4

Nguyễn Đắc Thắng

Uỷ viên

Phụ trách tổ chức sự kiện, PT trực tiếp 2 tổ công đoàn .

5

Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên

Phụ trách công tác Kiểm tra, công tác hành chính, PT trực tiếp 2 tổ công đoàn.

 

2. Các tổ trưởng công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015

STT

Họ và tên

Tổ công đoàn

1

Đoàn Lê Oanh 

tổ Toán 

2

Trần Thị Luyến 

tổ Văn 

3

Triệu Lê Quang 

tổ Lý 

4

 Hoàng Thị Yến 

tổ Hóa 

5

Trương Thị Thu Thủy 

tổ Sinh Thể 

6

Nguyễn Thu Hương 

tổ Xã Hội 

7

Nguyễn Thị Thanh Thúy 

tổ Ngoại ngữ 

8

 Vũ Quế Anh 

tổ Hành chính

 B - Hoạt động:Chuyến đi dã ngoại tại Kim Bôi - Hòa Bình của tập thể cán bộ nhà trường chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/03

Hình ảnh các thầy cô BGH và BCH Công đoàn nhiệm kì trước:

C- Lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ

1. Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ.

STT

Họ tên

Nhiệm kỳ

1

Lê Minh Hoà

1985 – 1987

2

Nguyễn Kim Dung

1987 – 1991

3

Nguyễn Kim Nghĩa

1991 – 1994

4

Nguyễn Đức Mỹ

1994 – 1997

5

Lê Tất Tôn

1997 – 1999

6

Lương Tất Đạt

1999 – 2003

7

Nguyễn Thuý Hạnh

2003 – 2007

8

Hồ Quốc Việt

2008- 2010

9

Ninh Thị Hạnh Quyên

2010-2012

10

Ninh Thị Hạnh Quyên

2012-2015

 

2. Ban chấp hành Công đoàn (Nhiệm kỳ 2007 – 2009)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hồ Quốc Việt

Chủ tịch

Phụ trách chung

2

Đặng Kim Ngân

Phó chủ tịch

Phụ trách tài chính

3

Nguyễn Bạch Dương

Uỷ viên

Chủ nhiệm UBKT công đoàn, trưởng ban văn nghệ

4

Bùi Huỳnh Thân

Uỷ viên

Phụ trách thể thao, du lịch

5

Doãn Vân Anh

Uỷ viên

Trưởng ban nữ công

 

3. Các tổ trưởng công đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2009

STT

Họ và tên

Tổ công đoàn

1

Trần Thị Ninh Hoa

tổ Toán

2

Nguyễn Thị Xuân Thân

tổ Văn

3

Hàn Thu Thủy

tổ Lý

4

Trần Kim Bính

tổ Hóa

5

Vũ Thị Hiền

tổ Sinh Thể

6

Đỗ Kiều Tâm

tổ Xã Hội

7

Nguyễn Thị Hiền

tổ Ngoại ngữ

8

Nguyễn Thu Ba

tổ Hành chính

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN