The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đại hội Chi đoàn Giáo viên nhiệm kỳ 2019 - 2021

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 2019-2021

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Giới tính

Năm sinh

1

Phạm Ngọc Lan

 

Nữ

1990

2

Nguyễn Văn Quảng

 

Nam

1988

3

Đặng Huyền Trang

 

Nữ

1991

4

Nguyễn Văn Mạnh

 

Nam

1986

5

Lê Đức Anh

 

Nam

1994

6 Phạm Hà My Nữ 1991
7 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 1991

Tiêu điểm

Đọc nhiều nhất

Đăng bởi: Anhnh | 05/01 | 38,899 lượt xem
Đăng bởi: admin | 10/07 | 31,501 lượt xem
Đăng bởi: admin | 26/06 | 28,710 lượt xem
Đăng bởi: admin | 09/07 | 24,938 lượt xem