The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đại hội Chi đoàn Giáo viên nhiệm kỳ 2016 - 2018

 

THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM


BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 2016-2018

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Giới tính

Năm sinh

1

Phan Hồng Anh

Bí thư

Nữ

1991

2

Trương Nam Phương

Phó Bí thư

Nam

1981

3

Lê Thị Thúy

Ủy viên

Nữ

1991

4

Nguyễn Thị Thơm

Ủy viên

Nữ

1991

5

Nguyễn Văn Quảng

Ủy viên

Nam

1988

  

DANH SÁCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 2016-2017 

STT

Họ và tên

BC/HĐ

Môn giảng dạy

Giới tính

Ngày sinh

1

Phan Hồng Anh

BC

Toán

Nữ

6/4/1991

2

Hà Thị Mai Dung

BC

Toán

Nữ

17/10/1984

3

Trương Nam Phương

BC

Toán

Nam

2/6/1981

4

Lê Thị Thúy

BC

Tin

Nữ

11/11/1991

5

Cấn Thị Thu Thảo

Toán

Nữ

15/02/1987

6

Đinh Thị Yến

Toán

Nữ

24/9/1986

7

Nguyễn Duy Tiến

Toán

Nam

2/10/1992

8

Nguyễn Tiến Tân

Toán

Nam

12/1/1990

9

Phạm Việt Dũng

Toán

Nam

25/04/1987

10

Hoàng Thị Vân

Tin

Nữ

13/08/1989

11

Nguyễn Hoàng Long

Tin

nam

28/04/1988

12

Nguyễn Thị Vân Anh

BC

Toán

Nữ

2/6/1985

13

Nghiêm Thị Hồng Hạnh

BC

Toán + Tin

Nữ

16/11/1985

14

Thái Thị Thanh Hoa

BC

Toán

Nữ

24/11/1983

15

Nguyễn Đắc Thắng

BC

 

Nam

5/10/1984

16

Ngân Văn Kỳ

 

Nam

17/02/1983

17

Bùi Thị Kim Ánh

BC

Văn

Nữ

11/17/1987

18

Đỗ Thị Thu Hương

BC

Văn

Nữ

6/16/1986

19

Vũ Hồng Nhung

BC

Văn

Nữ

2/24/1990

20

Phạm Hải Anh

Văn

Nữ

6/26/1991

21

Nguyễn Thị Hải

Văn

Nữ

10/17/1987

22

Phạm Hà My

Văn

Nữ

5/16/1991

23

Nguyễn Hạnh Lê

Văn

Nữ

5/5/1991

24

Hà Thanh Thủy

Văn

Nữ

5/13/1993

25

Tường Lan Chi

Văn

Nữ

7/21/1994

26

Nguyễn Lê Dung

BC

Văn

Nữ

4/10/1985

27

Lê Thái Hoa

BC

Văn

Nữ

6/29/1983

28

Lê Thị Thanh Huyền

BC

Văn

Nữ

8/21/1985

29

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Văn

Nữ

2/25/1984

30

Nguyễn Thị Thủy

Văn

Nữ

6/26/1983

31

Bùi Ánh Dương

BC

Anh

Nữ

11/13/1987

32

Mai Thành Sơn

BC

Anh

Nam

9/10/1989

33

Trần Thị Hồng Linh

BC

Anh

Nữ

5/20/1988

34

Đặng Huyền Trang

BC

Anh

Nữ

9/14/1991

35

Nguyễn Thị Hoàng My

Anh

Nữ

11/30/1987

36

Tạ Thu Trang

Anh

Nữ

9/4/1992

37

Lê Thành Trung

 

Nam

14/11/1988

38

Hoàng Diệu Tú

 

Nữ

19/10/1991

39

Nguyễn Lan Phương

Anh

Nữ

28/01/1992

40

Nguyễn Văn Bắc

BC

Anh

Nam

1/1/1984

41

Trần Thu Giang

BC

Nga

nữ

2/25/1984

42

Trịnh Lê Hoa

 

Nữ

31/10/1984

43

Bùi Thanh Hương

BC

Anh

Nữ

13/09/1985

44

Bùi Ngọc Quyên

BC

 

Nữ

18/12/1984

45

Lê Thu Thuỷ

BC

Anh

Nữ

2/11/1984

46

Nguyễn Thu Hương

BC

Sử

Nữ

20/12/1986

47

Đỗ Thị Thu Quyên

BC

Sử

Nữ

24/12/1989

48

Nguyễn Thị Nhật

BC

Sử

Nữ

22/8/1989

49

Hà Thị Thúy

Sử

Nữ

20/11/1988

50

Nguyễn Đức Nghĩa

Sử

Nam

28/06/1991

51

Lê Thị Trà

Sử

Nữ

27/4/1990

52

Trần Anh Phương

Sử

Nữ

30/07/1991

53

Trịnh Thị Huyền

BC

Sử

Nữ

10/12/1985

54

Nguyễn Thị Thu Hà

BC

Địa

Nữ

15.9.1987

55

Chu Thị Hiên

GDCD

Nữ

30.8.1987

56

Lê Hồng Hạnh

Nhạc

Nữ

26.12.1990

57

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

BC

Địa

Nữ

13.3.1984

58

Nguyễn Thị Thơm

BC

Nữ

1.4.1991

59

Nguyễn Bảo Yến

BC

Nữ

19.09.1990

60

Nguyễn Văn Quảng

BC

CN

Nam

26.8.1988

61

Phạm Hồng Bích

Nữ

1.6.1990

62

Trần Quỳnh Hương

Nữ

1.1.1987

63

Trần Thị An

BC

Nữ

5.8.1985

64

Phạm Vũ Bích Hằng

BC

Nữ

1.4.1983

65

Nguyễn Thùy Linh

BC

Nữ

12.1.1985

66

Phạm Thị Phương

BC

Nữ

8.7.1983

67

Đào Nguyễn Thu Hà

BC

Hóa

Nữ

10/2/1987

68

Nguyễn Thị Thu Hà

Hóa

Nữ

1/4/1986

69

Phạm Thanh Mai

Hóa

Nữ

3/1/1988

70

Cao Thị Tơ

Hóa

Nữ

17/12/1988

71

Nguyễn Thị Hồng

BC

Hóa

Nữ

11/15/1984

72

Hoàng Thị Yến

BC

Hóa

Nữ

9/17/1983

73

Lữ Ánh Ngọc

Hóa

Nữ

22/09/1983

74

Bùi Thị Thu Hà

BC

Sinh

Nữ

21/12/1989

75

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sinh

Nữ

25/2/1993

76

Nguyễn Thị Hưởng

Sinh

Nữ

14/3/1991

77

Phạm Thị Phương Nam

Sinh

Nữ

29/10/1993

78

Nguyễn Thị Kim Ngân

Sinh

Nữ

22/2/1989

79

Nguyễn Văn Mạnh

BC

QP

Nam

24/2/1986

80

Nguyễn Văn Định

BC

QP

Nam

11/1/1987

81

Nguyễn Thị Thúy

BC

QP

Nữ

19/10/1988

82

Nguyễn Anh Tú

TD

Nam

16/7/1987

83

Nguyễn Thị Linh

TD

Nữ

24/2/1992

84

Nguyễn Thị Mai

BC

Sinh

Nữ

4/12/1985

85

Đào Văn Tân

TD

Nam

12/7/1984

STT Họ và tên BC/HĐ Môn giảng dạy Giới tính Ngày sinh
1 Phan Hồng Anh BC Toán Nữ 6/4/1991
2 Hà Thị Mai Dung BC Toán Nữ 17/10/1984
3 Trương Nam Phương BC Toán Nam 2/6/1981
4 Lê Thị Thúy BC Tin Nữ 11/11/1991
5 Cấn Thị Thu Thảo Toán Nữ 15/02/1987
6 Đinh Thị Yến Toán Nữ 24/9/1986
7 Nguyễn Duy Tiến Toán Nam 2/10/1992
8 Nguyễn Tiến Tân Toán Nam 12/1/1990
9 Phạm Việt Dũng Toán Nam 25/04/1987
10 Hoàng Thị Vân Tin Nữ 13/08/1989
11 Nguyễn Hoàng Long Tin nam 28/04/1988
12 Nguyễn Thị Vân Anh BC Toán Nữ 2/6/1985
13 Nghiêm Thị Hồng Hạnh BC Toán + Tin Nữ 16/11/1985
14 Thái Thị Thanh Hoa BC Toán Nữ 24/11/1983
15 Nguyễn Đắc Thắng BC   Nam 5/10/1984
16 Ngân Văn Kỳ   Nam 17/02/1983
17 Bùi Thị Kim Ánh BC Văn Nữ 11/17/1987
18 Đỗ Thị Thu Hương BC Văn Nữ 6/16/1986
19 Vũ Hồng Nhung BC Văn Nữ 2/24/1990
20 Phạm Hải Anh Văn Nữ 6/26/1991
21 Nguyễn Thị Hải Văn Nữ 10/17/1987
22 Phạm Hà My Văn Nữ 5/16/1991
23 Nguyễn Hạnh Lê Văn Nữ 5/5/1991
24 Hà Thanh Thủy Văn Nữ 5/13/1993
25 Tường Lan Chi Văn Nữ 7/21/1994
26 Nguyễn Lê Dung BC Văn Nữ 4/10/1985
27 Lê Thái Hoa BC Văn Nữ 6/29/1983
28 Lê Thị Thanh Huyền BC Văn Nữ 8/21/1985
29 Nguyễn Thị Mỹ Hương Văn Nữ 2/25/1984
30 Nguyễn Thị Thủy Văn Nữ 6/26/1983
31 Bùi Ánh Dương BC Anh Nữ 11/13/1987
32 Mai Thành Sơn BC Anh Nam 9/10/1989
33 Trần Thị Hồng Linh BC Anh Nữ 5/20/1988
34 Đặng Huyền Trang BC Anh Nữ 9/14/1991
35 Nguyễn Thị Hoàng My Anh Nữ 11/30/1987
36 Tạ Thu Trang Anh Nữ 9/4/1992
37 Lê Thành Trung   Nam 14/11/1988
38 Hoàng Diệu Tú   Nữ 19/10/1991
39 Nguyễn Lan Phương Anh Nữ 28/01/1992
40 Nguyễn Văn Bắc BC Anh Nam 1/1/1984
41 Trần Thu Giang BC Nga nữ 2/25/1984
42 Trịnh Lê Hoa   Nữ 31/10/1984
43 Bùi Thanh Hương BC Anh Nữ 13/09/1985
44 Bùi Ngọc Quyên BC   Nữ 18/12/1984
45 Lê Thu Thuỷ BC Anh Nữ 2/11/1984
46 Nguyễn Thu Hương BC Sử Nữ 20/12/1986
47 Đỗ Thị Thu Quyên BC Sử Nữ 24/12/1989
48 Nguyễn Thị Nhật BC Sử Nữ 22/8/1989
49 Hà Thị Thúy Sử Nữ 20/11/1988
50 Nguyễn Đức Nghĩa Sử Nam 28/06/1991
51 Lê Thị Trà Sử Nữ 27/4/1990
52 Trần Anh Phương Sử Nữ 30/07/1991
53 Trịnh Thị Huyền BC Sử Nữ 10/12/1985
54 Nguyễn Thị Thu Hà BC  Địa Nữ 15.9.1987
55 Chu Thị Hiên GDCD Nữ 30.8.1987
56 Lê Hồng Hạnh Nhạc Nữ 26.12.1990
57 Nguyễn Thị Thanh Ngọc BC Địa Nữ 13.3.1984
58 Nguyễn Thị Thơm BC Nữ 1.4.1991
59 Nguyễn Bảo Yến BC Nữ 19.09.1990
60 Nguyễn Văn Quảng BC CN Nam 26.8.1988
61 Phạm Hồng Bích Nữ 1.6.1990
62 Trần Quỳnh Hương Nữ 1.1.1987
63 Trần Thị An BC Nữ 5.8.1985
64 Phạm Vũ Bích Hằng BC Nữ 1.4.1983
65 Nguyễn Thùy Linh BC Nữ 12.1.1985
66 Phạm Thị Phương BC Nữ 8.7.1983
67 Đào Nguyễn Thu Hà BC Hóa Nữ 10/2/1987
68 Nguyễn Thị Thu Hà Hóa Nữ 1/4/1986
69 Phạm Thanh Mai Hóa Nữ 3/1/1988
70 Cao Thị Tơ Hóa Nữ 17/12/1988
71 Nguyễn Thị Hồng BC Hóa Nữ 11/15/1984
72 Hoàng Thị Yến BC Hóa Nữ 9/17/1983
73 Lữ Ánh Ngọc Hóa Nữ 22/09/1983
74 Bùi Thị Thu Hà BC Sinh Nữ 21/12/1989
75 Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh Nữ 25/2/1993
76 Nguyễn Thị Hưởng Sinh Nữ 14/3/1991
77 Phạm Thị Phương Nam Sinh Nữ 29/10/1993
78 Nguyễn Thị Kim Ngân Sinh Nữ 22/2/1989
79 Nguyễn Văn Mạnh BC QP Nam 24/2/1986
80 Nguyễn Văn Định BC QP Nam 11/1/1987
81 Nguyễn Thị Thúy BC QP Nữ 19/10/1988
82 Nguyễn Anh Tú TD Nam 16/7/1987
83 Nguyễn Thị Linh TD Nữ 24/2/1992
84 Nguyễn Thị Mai BC Sinh Nữ 4/12/1985
85 Đào Văn Tân TD Nam 12/7/1984