The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI - AMSTERDAM

--------------****--------------

 

1. Nhà giáo Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Nhà trường


 2. Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng

 

3. Nhà giáo Hồ Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Cơ sở vật chất và khối THCS

4. Nhà giáo Dương Tú Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Công tác chủ nhiệm và Đức dục